Сімейний відпочинок

Сімейний відпочинок

У Навчально-оздоровчому таборі у нормативній кількості, затвердженій штатним розписом, представлені педагогічні працівники відповідної кваліфікації та досвідом роботи в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку. Вони відповідають за дотримання дітьми розпорядку дня в таборі, належний стан виховної роботи з дітьми, їх оздоровчий, патріотичний, спортивний та екскурсійний напрям. Серед педагогічного персоналу є працівник, відповідальний за організацію клубної роботи на час відсутності погоди, показу фільмів, інших вечірніх культурно-розважальних заходів на базі власного зеленого амфітеатру на березі моря.

У Навчально-оздоровчому таборі Національного університету «Львівська політехніка» «Політехнік-3» упродовж усієї практики проведення дитячого оздоровлення та відпочинку за допомогою кваліфікованих спеціалістів-педегогів розроблялась, вдосконалювалась та впроваджувалась у практику виховна програма, яка б максимально містила оздоровчий, патріотичний, спортивний та екскурсійний напрямки.